vege header

Renoveringsprocess Motor 

En viktig del av vår renoveringsprocess är att det alltid måste finnas gamla stommar för oss att renovera efter ert behov. Vi tar hjälp av utvalda bildemonteringar för att tillgodo se oss vårt behov av stommar för att hålla produktionen i gång. Vi anser att VEGE sedan starten har varit med i det 'gröna initiativet' i vår bransch. Vi har återvunnit sedan 1936, något som är mer aktuell idag än någonsin.

Processen inleds med en omfattande inspektion. Motorerna utsätts för en grundlig genomgång, man letar efter yttre sprickor och andra skador som kan göra en renovering olämplig. Motorerna som inte uppfyller rätt krav skrotas och skickas tillbaka till gjuteriet.

När genomgången är klar och rätt kvalitet har bekräftats så är nästa steg demontering och rengöring. Detta görs för att helt kunna säkerställa att det inte finns någon risk för smuts i produktionen.

Förberedning

Alla delar som är godkända för att användas, är grundligt inspekterade och bearbetade för återanvändning i de renoverade motorerna. Alla delar blir bearbetade enligt originaltillverkarens specifikationer.

Topplocket

Alla komponenter blir isärplockade och rengjorda för att sedan bli kontrollerade för eventuella sprickor (magnaflux och trycktest) eller deformering. Gängade hål blir kontrollerade och reparerade där det behövs. Cylindrarna bearbetas till de originella dimensionerna eller borras till överdimension. Ramlagerna linjeborras. Blocket planas för att säkerställa korrekt tätning mellan block och topp. När allting har bearbetats och blivit kontrollerat så tvättas blocket och blir sedan målat.

Vevstakarna

Efter demontering så rengörs och mäts vevstakarna. Vevaxeländarna blir bearbetade till rätt specifikationer och kolvändarna förnyas. När all bearbetning är klar blir vevstakarna grundligt rengjorda och är sedan redo för montering. 

Topplock

Topplocket demonteras, kontrolleras noga efter sprickor och deformering. Sedan genomförs ett trycktest för att säkerställa att topplocket inte läcker någonstans. Alla gängade hål blir noga inspekterade och sedan reparerade vid behov. Topplocket planas för att kunna säkerställa korrekt tätning mellan block och topp. Ventilstyrningarna och ventilsätena blir förnyade om det behövs. Dessa blir då dimensionerade till originaltillverkarnas specifikationer. Oljekanalerna blir rengjorda och försedda med nya pluggar. Efter all bearbetning blir topplocket noggrant rengjort och sedan spraymålat.

Kamaxlar

Efter att ha kontrollerat spår av slitage och skador så slipas kamaxlarna efter original specifikationerna. Därefter rengörs och förebereds kamaxlarna för montering.

Sista Rengörningen

När all inspektion och bearbetning är klar, lämnas alla delar till en slutgiltig rengöring. När alla delar blivit tvättade är de redo för montering.

Montering

Motorerna monteras ihop med en kombination av både renoverade, inspekterade och en hel del original kvalitetsdelar. (bilden visar en typisk motor med nya & renoverade delar)

Sista test

Alla VEGEs motorer blir testade på olika sätt innan dem lämnar våra fabriker. Många genomgår en varmkörning, detta görs för att säkerställa att motorn går mjukt, tyst och är fri från läckage. Vi kontrollerar även och mäter oljetryck på både låga och höga varvtal.

Packningar

VEGEs motorer skruvas antingen in i en stålram eller så paketeras den säkert i en trälåda. Allt för att skydda motorn från transportskador. Ett plastskydd skyddar motorn från smuts.


Vege engine process

 

Europatäckande Garanti

Alla våra motorer säljs med 1 års garanti och fria mil. Vid godkänd reklamation, ersätts ny del, samt i och ur montering enligt Autodatas tidsverk.