vege header

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor
VEGE Motorer Norden AB (nedan kallat VEGE) 556462-3626 har levererat bildelar inom Norden i 20 år. VEGE koncernen består av sju filialer där moderbolaget grundades 1936. Vår produktion är ISO/TS 16949 certifierade vilket innebär att våra produkter motsvarar originalkvalitet.

Privatperson:  Som privatperson tillämpas du av konsumentköplagen (1990:932) samt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och har därmed alla de rättigheter som omnämns av dessa lager. T.ex. 14 dagars ångerrätt med återbetalning av produkten. Du har även rätt att häva köpet om den nya angivna leveranstiden inte godtas.

Läs mer på www.ko.se
Juridiska personer: Som näringsidkare (företag), tillämpas ni av köplagen (1990:931) och har därmed alla de rättigheter som omnämns i dessa lagar. Läs mer på www.ko.se

Leveransvillkor: VEGE är inte skadeståndsskyldiga vid försenat eller uteblivet gods. Leveranstiden som är angiven är en uppskattad leveranstid. Om godset är skadat eller förkommet ska anmälan i första hand göras till transportföretaget. Reparation av skadat gods får inte utföras eller ens påbörjas utan VEGE s medgivande.

Betalningsvillkor: Kontant vid leverans om inget annat anges. Vid avtalad kredit 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen diskonto plus 8 %. Varorna förblir VEGE:s egendom tills full dellikvid har erlagts.

Pris: Juridiska personer erhåller pris exkl. moms och privatpersoner pris inkl. moms vid offerter. VEGE Förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående meddelande. En offert från VEGE är giltig i 10 dagar från offertdatum. VEGE reserverar sig för slutförsäljning.

Frakt:  Fraktkostnad tillkommer. Returfrakt med Bring ingår i debiterat fraktpris när av VEGE bifogade fraktdokument används, returfrakter utförda på annat vis ersätts inte. VEGE Förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående meddelande. Returfrakter utanför Sverige ska alltid bokas av VEGE, returfrakter utförda på annat vis ersätts inte.

Returer: Retur av ny produkt får endast ske efter överenskommelse med VEGE. Fraktkostnad betalas av kunden. Returavgift på 10 % av produktens nettopris avdrags vid kreditering. Kopia på fakturan ska bifogas. Returer får inte beläggas med postförskott eller efterkrav. Betalda produkter återbetalas inom 30 dagar.
 

Ångerrätten gäller inte specialbeställda eller hembeställda specifika varor på kunds begäran. Ångerrätten gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick.

Stommar: Som en garanti för att få tillbaka den gamla stommen tar VEGE ut en deposition från 500 sek exkl. moms och uppåt. När VEGE erhållit den gamla stommen återbetalas hela depositionen med undantag av följande:
 
1. Synliga skador på stommen eller orsakad skada på transportram och utvändigt emballage.
2. Underlåtenhet att returnera transportram eller emballaget som varan erhölls i.
3. Retur av stomme som inte motsvarar den levererade.
4. Utrustningen på den returnerade stommen ska motsvara utrustningen på den erhållna produkten.
5. Underlåtenhet att tappa av kylvätska/motorolja kan leda till läckage under transporten. Om detta inträffar, förbehåller sig VEGE rätten att debitera en avgift som motsvarar rengörningskostnaderna av transportfordonet, terminaler och lager.
6. Underlåtenhet att montera varan till en (1) enhet så som ni erhöll varan.

Stommen ska returneras till VEGE inom 30 dagar. I annat fall anses depositionen förbrukad.

Garanti:   På våra produkter, utom shortblocks och COU-produkter, lämnar VEGE 1 års garanti på produkten och/eller materialfel med obegränsad körsträcka.


På begagnade produkter lämnar VEGE 3 månader bytesgaranti.
Garantin gäller inte eventuellt medföljande kringutrustning på begagnade motorer.
Garantianspråk kan inte göras innan full dellikvid har erlagts för produkten.

Vid en godkänd reklamation ersätts arbetskostnad med maximalt 700 + moms/tim enl. Autodatas tidverk, maximalt antal arbetstimmar som ersätts är 20 timmar. Reparationsarbeten inom garantitiden får inte utföras eller ens påbörjas utan VEGE:s medgivande. I annat fall upphör garantin att gälla.

Reklamerade produkter ersätts inte om skadorna inte dokumenterats, orsakats av felaktig montering, felaktig skötsel/olja eller kylvätska, trimning eller annan modifiering av produkten eller användning till annat ändamål än originaltillverkarens rekommendationer samt ev. utbyta delar ej returnerats till VEGE Motorer Norden inom 30 dagar.

Vid ersättning av reklamerad produkt med ny eller reparerad, debiteras ersättningsprodukten kunden. Reklamerad produkt ska returneras till VEGE inom 30 dagar med ordernummer och claimnummer, för inspektion. Efter inspektion och utlåtande av VEGE har kunden rätt att begära den reklamerade produkten i retur för utlåtande av en opartisk instans. Om produkten blev skickat utan claimnummer skrotar vi delarna efter 3 månader.

Resekostnader, övernattningskostnader, hyrbilskostnader, förlust i näringsverksamhet ersätts inte. Direkta eller indirekta förluster beroende på personskada, förmögenhetsskada, skada på annan egendom än av oss levererad produkt ersätts inte.

Montering: Kontrollera alltid före påbörjande av monteringsarbetet att rätt produkt erhållits.
Kostnader för montering/demontering av produkten ersätts inte om den kommer ny in retur eller om produkten var inte inspekterad innan montering.
Vid köp av renoverad motor står VEGE inte för kostnader gällande överflyttning av detaljer som inte stämmer med gamla motorn t.ex. oljesump eller ventilkåpa.  Vid köp av begagnad motor där komponenter till bränsleförsörjning, frikoppling, tändsystem, avgasrening, grenrör, turbo, insug eller dylikt medföljer lämnas ingen garanti på dessa komponenter. Om dessa komponenter inte passar eller motsvarar den gamla motorn tar VEGE inte några kostnader för eventuell överflyttning av detaljerna ifrån gamla motorn till den erhållna motorn.