vege header

Bilindustrin

VEGE är en auktoriserad leverantör till olika biltillverkare och har i många år levererat produkter till väldens ledande märken. Vi behandlar alla våra OEM (Original Equipment Manufacturer) kontrakt konfidentiellt och vill av den anledningen inte publicera våra OEM partners namn, men referenser lämnas vid intresse.

 


Våra tjänster

VEGE kan erbjuda ett komplett utbud av tekniska tjänster som de flesta biltillverkare behöver outsourca ibland.

 

  • Teknisk analys & kvalitetsgranskningar
  • Felsökning & korrigering
  • Support vid garantiåterkallelser
  • Tekniska lösningar
  • OE märkta utbytesprodukter inklusive:

 

 

Våra produkter

  • Bensinmotorer
  • Dieselmotorer
  • Dieselpumpar & injektorer
  • Turboaggregat
  • Växellådor
 

Samtliga ovanstående tjänster har alla använts och fortsätter att användas av kräsna biltillverkare. Kvalitetsnivån som bör förväntas är jämförbart med nytt. Om bearbetningens slutresultat av komponenter inte uppfyller våra krav, byts komponenterna ut mot nya. Eftermarknadsprodukter kan utvecklas för att passa olika handelsvillkor. Samtliga slitdelar byts ut till 100 % mot nya delar, inklusive kolvar, ventiler, lager osv. Alla bearbetade delar uppfyller specifikationerna som våra OE kunder föreskriver.


Nya Projekt

Om så önskas, samarbetar VEGE gärna med biltillverkarnas specialister, VEGE är fullt kvalificerade att analysera orsaker till eventuella återkommande problem och kan rekommendera långsiktiga lösningar. Vi kan modifiera eller anpassa original produkter så att dessa kan uppfylla specifika krav.  VEGE’s förmåga att kunna jobba med kortfristiga produkter kan vara en fördel för biltillverkaren som inte kan producera specialprodukter utan att påverka den effektiva produktionen negativt.

.

..... Till exempel : VEGE tillfrågades att leda utvecklingen av konvertering för bensinmotorer till körning på motorgas, från en av världens största biltillverkare.


Produktionens Effektivitet

Utdömda motorer eller avvisade motordelar från nyproduktion behöver inte bli kasserade. Det gäller även reklamationsmotorer eller delar. Utbytessystemet kan startas omedelbart genom att använda dessa delar. VEGE kan vid många tillfällen bearbeta och modifiera motorerna I renoveringsprocessen och förvandla dem till utbytesenheter.

En effektiv produktion kan endast uppnås när processen är fri från avbrott. Renovering av gamla motorer och motordelar är en process som är känslig för avbrott. VEGE’s huvudsakliga verksamhet är just renovering. Dock har vi många gånger även fått uppdrag att producera nya delar.

 

OEM Kontakt

Vi erbjuder en strikt konfidentiell rådgivning, vänligen kontakta i första hand